Седемнадесета студентска научна сесия 19.05.2022 (CD)
Сборник

Автор(и): 

ISSN2603-3666
Излязла от печат:  14.7.2022 г.
Брой страници:  194
Цена:  6 лв.

Съдържание:

Авги Л. Лайлакиду, 
Причини, мерки и превантивни
практики за изоставане и отпадане от училище...................6

Вероника И. Иванова, 
Mетоди и подходи за работа
при деца и ученици със специфични нарушения
на способността за учене.....................................................25

Ивелина Атанасова, Симона Ангелова, Стела Георгиева,
Ролята на ментора в център
за настаняване от семеен тип .............................................37

Владислава К. Христова, 
Хелън Келър: „Историята
на моя живот“ и силата на духа...........................................45

Мариета А. Маринова,
 Личността на Димитър Кацаров
и идеята му за „особеното“ дете...................................................52

Глория Цв. Костадинова,
 Падение и самозабрава
в Алековия разказ ,,Пази, боже, сляпо да прогледа“............59

Павлина Павлова, Развитие и образование в моя роден
град – II ОУ „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм.............................64

Николай Марков, 
Развитие на образователната
и културна дейност в град Лясковец през XIX век..............68

Анжелика А. Кахриманова, 
Развитие на екологичната
компетентност у учениците от началното училище............81

Ивайло М. Иванов,
 Интерактивни технологии
за формиране на екологична култура при
деца билингви......................................................................92

Марияна В. Василева, 
Учителите за функциите
на природата като игрово-образователно пространство
за развитие на компетенции
в предучилищното детство ................................................103

Катя. Д. Христова, 
Oтражението на пандемията
върху обучението в начален етап и върху детството
на децата............................................................................125

Иван С. Николов, 
Проучване мнението и интересите
на учениците към занимания по хокей на трева...............137

Марина С. Маринова,
 Tерапевтични методи и подходи
при нарушения нa орално-моторните и хранителните
механизми..........................................................................146

Никол Вл. Йорданова, 
Възможности и решения за
изграждане на ефективно партньорство детска градина –
семейство...........................................................................162

Ива Димитрова, 
„Pитанки“. Детски стихотворения
от Петя Кокудева................................................................172

Вилиана И. Найденова, Нелина В. Боянова, 
Съпроводът
с детски музикални инструменти в урока по музика
(1. – 4. клас)........................................................................182