Кризи, избори, пандемия. Сборник с доклади от Национална кръгла маса посветена на 20-годишнината на катедра „Политология, социология и културология“. Том 1 (CD)
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-314-4
Излязла от печат:  27.7.2022 г.
Брой страници:  170
Цена:  6 лв.
          
Интерактивна система за овладяване на медийни компетенции при взаимодействието "човек-общество" в първи клас
Монография

Автор(и):  Евдокия Стефанова

ISBN978-619-208-312-0
Излязла от печат:  21.7.2022 г.
Брой страници:  304
Цена:  15 лв.
          
Качеството на живот – теоретико-методологични и социогеографски проекции
Монография

Автор(и):  Димитър Симеонов

ISBN978-619-208-313-7
Излязла от печат:  20.7.2022 г.
Брой страници:  284
Цена:  20 лв.
          
Дигитални технологии в обучението
Монография

Автор(и):  Стоянка Георгиева-Лазарова, Лъчезар Лазаров

ISBN978-619-208-310-6
Излязла от печат:  15.7.2022 г.
Брой страници:  132
Цена:  13 лв.
          
Осма научна докторантска сесия 28.04.2022 (CD)
Сборник

Автор(и): 

ISSN2603-366
Излязла от печат:  14.7.2022 г.
Брой страници:  200
Цена:  6 лв.
          
Седемнадесета студентска научна сесия 19.05.2022 (CD)
Сборник

Автор(и): 

ISSN2603-3666
Излязла от печат:  14.7.2022 г.
Брой страници:  194
Цена:  6 лв.
  1