Развитие на съвременното право – между установените традиции и желаната бъдеща реалност (том 1)
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-360-1
Излязла от печат:  11.9.2023 г.
Брой страници:  340
Цена:  30 лв.
          
Развитие на съвременното право – между установените традиции и желаната бъдеща реалност (том 2)
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-361-8
Излязла от печат:  11.9.2023 г.
Брой страници:  446
Цена:  30 лв.
          
Междометия в русском и в болгарском языках. Грамматический и лексико-семантический аспекты
Монография

Автор(и):  Иван Златев

ISBN978-619-208-376-2
Излязла от печат:  4.9.2023 г.
Брой страници:  154
Цена:  12 лв.
          
Титли и рангова йерархия във Византия през IX–XI век
Монография

Автор(и):  Николай Кънев

ISBN978-619-208-347-2
Излязла от печат:  1.9.2023 г.
Брой страници:  652
Цена:  50 лв.
          
Подходи за подобяване на качеството на класифицилането на текст
Монография

Автор(и):  Цветанка Георгиева-Трифонова

ISBN978-619-208-366-3
Излязла от печат:  31.8.2023 г.
Брой страници:  224
Цена:  15 лв.
          
Босна и Украйна. Локални войни и замразени конфликти в края на XX в. и началото на XXI в.
Монография

Автор(и):  Филип Узунов

ISBN978-619-208-357-1
Излязла от печат:  11.7.2023 г.
Брой страници:  228
Цена:  15 лв.
  1