Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година III (XXXV), 2019. Изследвания в чест на 65-годишнината на професор доктор Мария Иванова
Поредица

Автор(и): 

ISSN2603-3534
Излязла от печат:  24.1.2022 г.
Брой страници:  456
Цена:  30 лв.
        
De Jure 2/2021
Списание

Автор(и): 

ISSN1314-2593
Излязла от печат:  21.1.2022 г.
Брой страници:  156
Цена:  14 лв.
        
Точки в мрежа с условия за минималност – обобщения, твърдения, алгоритми
Монография

Автор(и):  Юлиана Дошкова-Тодорова

ISBN978-619-208-293-2
Излязла от печат:  21.1.2022 г.
Брой страници:  124
Цена:  10 лв.
        
Тенденции в развитието на българската личноименна система в началото на XXI век
Монография

Автор(и):  Рада Левкова

ISBN978-619-208-289-5
Излязла от печат:  17.1.2022 г.
Брой страници:  248
Цена:  14 лв.
        
Византия и България на Балканите. Студии върху политическата история и българо-византийскоот имперско противоборство на Балканския полуостров през периода VII-X в.
Монография

Автор(и):  Николай Кънев

ISBN978-619-208-281-9
Излязла от печат:  17.1.2022 г.
Брой страници:  308
Цена:  20 лв.
        
Математика, компютърни науки и образование, 2021, том 4
Списание

Автор(и): 

ISSN2603-4670
Излязла от печат:  15.1.2022 г.
Брой страници:  48
Цена:  10 лв.
  1