Правен режим на осигурителните вноски в държавното обществено осигуряване
Монография

Автор(и):  Гергана Кирилова-Андреева

ISBN978-619-208-410-3
Излязла от печат:  10.6.2024 г.
Брой страници:  404
Цена:  25 лв.
          
Публични вземания (принудително изпълнение)
Монография

Автор(и):  Калина Лупова-Ангелова

ISBN978-619-411-0
Излязла от печат:  7.6.2024 г.
Брой страници:  190
Цена:  20 лв.
          
Проблеми и перспективи на физическото възпитание и спорта в условията на глобализация, том 3
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-413-4
Излязла от печат:  5.6.2024 г.
Брой страници:  148
Цена:  20 лв.
          
Медиите в България – от инструментализиране към завладяване. Медийната система – от средиземноморски към "завладян либерален" модел
Монография

Автор(и):  Иво Инджов

ISBN978-619-208-384-7
Излязла от печат:  31.5.2024 г.
Брой страници:  228
Цена:  0 лв.
          
Authorship in Remix Culture: The Creative Reuse of Found Material
Монография

Автор(и):  Стефан Стефанов

ISBN978-619-208-412-7
Излязла от печат:  31.5.2024 г.
Брой страници:  322
Цена:  25 лв.
          
Етапност при овладяване на орнаментиката в обучението по народно пеене
Монография

Автор(и):  Ана Ганева

ISBN978-619-208-409-7
Излязла от печат:  22.5.2024 г.
Брой страници:  160
Цена:  20 лв.
  1