Проблеми и перспективи на физическото възпитание и спорта в условията на глобализация том 2
Поредица

Автор(и): 

ISBN978-619-208-387-8
Излязла от печат:  28.11.2023 г.
Брой страници:  120
Цена:  15 лв.
          
Математически методи за обработка, анализ и моделиране на кардиологични сигнали и данни
Монография

Автор(и): 

ISBN978-619-208-356-4
Излязла от печат:  14.11.2023 г.
Брой страници:  292
Цена:  20 лв.
          
Медийни системи, журналистически култури и обществено мнение
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-381-6
Излязла от печат:  13.11.2023 г.
Брой страници:  186
Цена:  15 лв.
          
Психология на асоциалното поведение на девойки
Монография

Автор(и):  Доротея Дунева

ISBN978-619-208-332-8
Излязла от печат:  13.11.2023 г.
Брой страници:  222
Цена:  15 лв.
          
Образователна и културна политика на правителството на Георги Кьосеиванов (23 ноември 1935 – 15 февруари 1940 г.)
Монография

Автор(и): 

ISBN978-619-208-379-3
Излязла от печат:  12.10.2023 г.
Брой страници:  224
Цена:  12 лв.
          
Икономически, политически и управленски аспекти на сигурността. Материали от Международна научна конференция 18-19.11.2022 г.
Поредица

Автор(и): 

ISSN2738-8689
Излязла от печат:  9.10.2023 г.
Брой страници:  240
Цена:  15 лв.
  1