Приобщаващата сила на социално-емоционалните компетентности в начален етап на образование
Монография

Автор(и):  Александър Кръстев

ISBN978-619-208-355-7
Излязла от печат:  25.5.2023 г.
Брой страници:  164
Цена:  15 лв.
          
Иисус и книжниците. История и памет, критика на академичния дискурс
Монография

Автор(и):  Павлин Събев

ISBN978-619-208-349-6
Излязла от печат:  22.5.2023 г.
Брой страници:  232
Цена:  15 лв.
          
Как да извлечем полза от японския мениджмънт?
Монография

Автор(и): 

ISBN978-619-208-354-0
Излязла от печат:  18.5.2023 г.
Брой страници:  108
Цена:  10 лв.
          
Българска възрожденска литература. Въведение
Учебник / Учебно помагало

Автор(и):  Елена Налбантова

ISBN978-619-208-321-2
Излязла от печат:  16.5.2023 г.
Брой страници:  212
Цена:  15 лв.
          
Българският език като балкански език
Монография

Автор(и):  Велин Петров

ISBN978-619-208-353-3
Излязла от печат:  3.5.2023 г.
Брой страници:  236
Цена:  15 лв.
          
Метафизика, отнология, модели. Сборник с онтологични изследвания, посветени на 65-годишнината на доц. Сашо Марков
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-348-9
Излязла от печат:  3.5.2023 г.
Брой страници:  112
Цена:  15 лв.
  1