Медии и комуникации на 21. век том 5/2021
Списание

Автор(и): 

ISSN2603-3089
Излязла от печат:  10.1.2022 г.
Брой страници:  108
Цена:  12 лв.

Съдържание:

Иво ИНДЖОВ
Държавата и финансирането на медиите: България и средиземноморският медиен модел........... 7

Бисера ЗАНКОВА
Взаимодействие между медийната и правната култура и въздействието им върху системата за
регулиране на медиите в България...................................................................................................... 22

Юлия ВЛАДИМИРОВА
Популярна култура, пол и държавен социализъм: списание „Жената днес“.................................. 33

Диляна ТОНЧЕВА
Образът на пресата и журналистиката на страниците на в. „Мир“ (1919–1944): резултати от
количествен контент анализ ................................................................................................................ 39

Ивайло САПРАВЛИЙСКИ
Образът на медиите и журналистиката на страниците на сп. „Български журналист –
журналистика и общество“ (1959–1996): резултати от количествен контент анализ.................... 49

VARIA

Калин КАЛИНОВ
Доверието като фактор за успеха на публичната дипломация......................................................... 55

Вальдемар ЖАК
Информационная геополитика и политическая пропаганда в
СМИ Российской Федерации............................................................................................................... 64

Ралица КОВАЧЕВА
Сатира или „фалшиви новини“ – не е лесно да откриеш разликата................................................ 74

Катя МИХАЙЛОВА
Търговската „четвърта власт“ в предизборните кампании 2014–2019............................................ 83

Александър ХРИСТОВ
Ефективност на ПР по отношение на продажбите. Платените публикации................................... 99

Авторите на броя.................................................................................................................... 105
Изисквания към авторите........................................................................................................ 107