Педагогически алманах 2/2021
Списание

Автор(и): 

ISSN1310-358X
Излязла от печат:  10.1.2022 г.
Брой страници:  312
Цена:  15 лв.

Съдържание:

Sándor Karikó. Happiness as Goodness. Philosophical Conclusions Relatted to Education.................... 159
Делян Пенчев. Ролята на статистическите методи в педагогическите изследвания......................... 169

ПЕДАГОГИКА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Вера Елагина. Методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся в вузе.................................................................................................................................. 179
Bojin Nedialkov, Nadia Nedialkova. General Didactic Principles of University Education
in Music in the Midst of a Pandemic.......................................................................................................... 185

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
Krisztina Kovács. Students with Mild Intellectual Disability in Hungary
at the Turn of the 20th Century.................................................................................................................... 193
Христина Фидосиева. Педагогически характеристики на подкрепата в обучението...................... 199
Мария Валявичарска. Таксономичен анализ на учебната програма по Български език
при ученици с нарушения в интелектуалното развитие ...................................................................... 206

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
Антон Гецов, Силвия Великова. Медиалингвистика и (чуждо)езиково обучение........................... 213
Пенка Кънева. Фолклорни игри с пеене на английски език в заниманията по интереси
в началното училище................................................................................................................................ 223

МАТЕМАТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Ivaylo Donchev, Gabriela Chotova. Projects in Computer Science Training – An Example
with Numerical Series................................................................................................................................. 229
Иванка Минчева. Решаване на триъгълник в обучението по математика
в началното училище................................................................................................................................ 235

СПОРТНА ПЕДАГОГИКА
Анелия Козлева, Стефания Беломъжева-Димитрова. Ниво на здравна компетентност
на 14–19-годишни ученици...................................................................................................................... 260
Fidanka Vasileva, Angjel Vasilev, Raquel Font Llado, Georgi Georgiev. Explosive Leg Power
and Flexibility in School Children Aged 6–8 Years................................................................................... 267
Ayris Ahmedova, Stefaniya Belomazheva-Dimitrova. Development of Speed and Speed Reaction
in Paralympic Swimmers............................................................................................................................ 276

МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА
Ангелина Маринкова. Изкуството на музикалната педагогика („Опит за основна школа
по цигулка“ от Леополд Моцарт и началото на цигулковата методика в България).......................... 282

Авторите в броя...................................................................................................................................... 303