Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-288-8
Излязла от печат:  14.1.2022 г.
Брой страници:  200
Цена:  14 лв.

Съдържание:

ПРЕДГОВОР.................................................................................................7
Десислава Андреева, Наука в ART-ериите на града.........................9
Христина Христова, Фестивалният туризъм в креативния
град: имиджови роли и културни политики........................................31
Георги Игнатов, Велико Търново – кандидат за европейска
столица на културата: пиар и комуникационни стратегии..............49
Искра Калбанова, Самоводската чаршия – от място
за търговия до креативен център.............................................................61
Марина Теофилова, Галерия ARTRAY и още един ден...................73
Златина Димитрова, Културна еволюция: театърът
по време на пандемия.................................................................................87
Елица Топалова, Как COVID-19 променя
креативния град? .........................................................................................101
Марина Маринова, Платформата „Капитал Градове“
– медиен наратив и практически
решения за „градолюбители“ .................................................................113
Лилия Йорданова, Теодора Кремова,
Креативните градове – културно наследство
и перспективи (Жеравна и Мелник).......................................................125
Симеон Ганев, За таксономията
на аудио-визуалния превод.......................................................................139
НАБЛЮДЕНИЯ ОТ ПРАКТИКАТА
Галина Цветкова, Креативният град
– вътрешно пространство...........................................................................153
Бисер Евлогиев, Креативният град – визуализация..........................163
Емине Садкъ, Събитиен туризъм в периферията,
или как да създадем разказ, който хората искат да видят.................173
Мелиса Бутрева, Юлияна Котева, Косплей – история
и навлизане в изкуството............................................................................185