Да се отнеме от църквата, вместо да и се помогне … или Как в средата на XX в. се „решава“ въпросът за опазване паметниците на историята и културата, собственост на Българската православна църква (Документи, факти, анализи)
Монография

Автор(и):  Людмил Малев

ISBN978-619-208-290-1
Излязла от печат:  4.2.2022 г.
Брой страници:  160
Цена:  10 лв.

Съдържание:

Увод..................................................................................................................... 7

 

1. Глава първа

Първи нормативно обосновани

посегателства над църковните старини

1.1. Постановление № 4 на Министерския съвет

от 14 май 1947 г..................................................................................... 13

1.2. Отнемане на църквите в Арбанаси

и преминаването им в ръцете

на музея в Търново............................................................................... 21

1.3. Постановление № 4

и църквата „Св. Панталеймон“ в Бояна....................................... 58

1.4. Храмовете в Рожен и в Мелник.............................................. 75

 

2. Глава втора

Действащият модел: църква

и държава в колаборация

2.1. Основания и опит на Църквата да предложи

модел за сътрудничество ................................................................. 87

2.2. Нова вълна на посегателства през 60-те и 70-те

години на ХХ в. .................................................................................... 118

 

Заключение.............................................................................................. 135

Източници и литература................................................................... 141

Приложение.............................................................................................. 143