Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) 1841–1901
Монография

Автор(и):  Петко Петков

ISBN978-618-208-300-7
Излязла от печат:  07.4.2022 г.
Брой страници:  324
Цена:  15 лв.

Съдържание:


 

Предговор към първото издание.............................................................. 7

За книгата и новото ѝ издание................................................................. 9

Ранни години........................................................................................... 11

Изборът................................................................................................... 15

Духовен пастир в добруджа и русе....................................................... 17

Архиерей и държавник .......................................................................... 20

Депутат в Учредителното

и Първото Велико народно събрание.................................................... 29

Първа дипломатическа мисия в Русия 1879 г....................................... 43

Народен представител, премиер, министър,

княжески наместник (1879–1880 г.)....................................................... 46

Климент браницки и първият авторитарен експеримент –

„Режимът на пълномощията“ (1881–1883 г.)........................................ 65

„Духовен прочит“ на писателя държавник в расо.

Философски и обществено-политически възгледи.

Формиране на българска православна идеология................................ 80

Ректор на богословското училище

край Лясковец и управляващ Търновската епархия (1879–1884 г.)... 105

Във вихъра на политическите борби (1884–1886 г.).......................... 123

Митрополит Климент и защитата на Съединението

Председател на Българския Червен кръст (1885–1886 г.)................. 148

В центъра на политическите противоречия (1886–1887 г.)............... 172

Климент Търновски и управлението

на Стефан Стамболов (1887–1894 г.).................................................. 203

Търновският митрополит Климент

и възстановяването на дипломатическите отношения

между България и Русия (1894–1896 г.).............................................. 258

Последни години (1897–1901 г.)......................................................... 278

Заключение........................................................................................... 281

Източници и литература...................................................................... 191

Приложения.......................................................................................... 305

Резюме на руски език............................................................................ 311

Резюме на английски език.................................................................... 318

Списък на съкращенията...................................................................... 322