Вечното и непреходното в преучилищното възпитание. 100 години от рождението на проф. д.п.н Елка Петрова-Кътова
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-297-0
Излязла от печат:  12.4.2022 г.
Брой страници:  308
Цена:  15 лв.

Съдържание:

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Веселина Василева Петрова.

Проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова за просперитета

на българската система за предучилищно възпитание...... 11

 

Димитър Виолетов Гюров. Проф. д.п.н. Елка Петрова –

идеолог на съвременното предучилищно образование..... 80

 

Юлия Георгиева Дончева. Проф. д.п.н. Елка

Петрова-Кътова – за международната дейност с ОМЕП

и русенските акценти от кариерата ѝ................................. 92

 

Радослав Иванов Пенев. Родителите са първите образци

за детето при неговото социално-нравствено възпитание 104

 

Мария Кирилова Баева. Социализиращи условия в

конструктивните дейности. Изследвания в контекста

на идеи на проф. д.п.н. Елка Петрова............................... 112

 

Весела Методиева Гюрова. Идеите на проф. д.п.н. Елка

Петрова за играта и комплексните функции на играчката

в живота на детето............................................................. 123

 

Петя Йорданова Конакчиева. Интегративни

функции на играта в обучението по околен свят

(изследователски репери в научното наследство

на проф. д.п.н. Елка Петрова)........................................... 137

 

Любослава Димитрова Пенева. Интелектуалното

развитие в играта през ранното детство .......................... 161

 

Стефка Иванова Динчийска, Антон Пенчев Стойков.

За непреходните послания на една педагогическа творба

и за личността на нейния автор......................................... 168

 

Рени Георгиева Христова-Коцева. Личностна

готовност на детето за училище....................................... 175

 

Лора Илиева Спиридонова. Образованието и играта

в предучилищна възраст през погледа

на проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова................................ 187

 

Галина Георгиева Георгиева. Значение на играта

за ранното математическо обучение................................ 200

 

Галина Иванова Николова. Общуването с произведения

на изобразителното изкуство – фактор за развитие

на творческите способности при децата

от предучилищна възраст.................................................. 221

 

Росица Димитрова Димкова. Педагогическата игра

по физическо възпитание и нейното приложение

при подготовката на бъдещи учители

в предучилищна възраст.................................................... 232

 

Десислава Ангелова Попова. Ролята на сюжетно-ролевата

игра в логопедичната практика при деца

в предучилищна възраст.................................................... 245

 

Йоанна Цветанова Цанева. Функции на играта

за корекция на комуникативните нарушения при деца

от предучилищна възраст.................................................. 255

 

Калин Петров Гроздев. Формирането на правилна

устна реч и психичното здраве на децата........................ 267

 

Хроника............................................................................. 301