Легиони и легионери
Монография

Автор(и):  Живко Жеков

ISBN978-619-208-305-2
Излязла от печат:  6.6.2022 г.
Брой страници:  214
Цена:  13 лв.

Съдържание:

Извори.......................................................................................... 7 
Историография ........................................................................ 35 
Първите легионери ................................................................. 49
Легионите на патрициите...................................................... 61 
Манипули и легионери .......................................................... 71 
Легионерите по пътя на професионализма .................... 111 
Легионите в епохата на Сула и Цезар............................... 133 
Римските войски в епохата на Принципата ................... 155 
Легионери и симахии в епохата на Домината ................ 181 
Библиография ........................................................................ 197 
Абревиатури .......................................................................... 213