Кризи, избори, пандемия. Сборник с доклади от Национална кръгла маса посветена на 20-годишнината на катедра „Политология, социология и културология“. Том 1 (CD)
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-314-4
Излязла от печат:  27.7.2022 г.
Брой страници:  170
Цена:  6 лв.

Съдържание:

Уводни думи..........................................................................................................9
Симеон Асенов
Гласуването в чужбина през кризисната 2021:
динамика и ефекти.............................................................................................11
Момчил Баджаков
За какво гласувахме и защо пак сбъркахме?................................................23
Ивайло Динев
Протестен вот, протестни партии и движения партии:
концептуализиране и тенденции...................................................................37
Цветелина Цанкова
Политическата 2021 г. – финансова равносметка........................................47
Светлин Тачев
Антиправителствените протести в България
от лятото на 2020 г. – нови битки, нови разломи........................................59
Гергана Радойкова
Инфодемията в България и Европа –
причини и последици.......................................................................................71
Марина Маринова
Кризи, избори, пандемия: българската мейнстрийм
журналистика между обективността и сензацията...................................79
Диана Сивинова
COVID-19 – активен участник на световната и българската
политическа сцена. Предизборни кампании
и предизвикателството да се гради
политически имидж в пандемия....................................................................89
Десислава Орлинова
Кризата COVID-19 като възможност
за разширяване на правителствения контрол.............................................97
Марияна Георгиева
Образование по време на COVID-19..............................................................107
Никола Живков, Мариета Живкова
За пряката демокрация и гражданското участие.......................................115
Вела Костадинова
Нуждата от идеологии за съществуването
на националната държава и ефектът от тях.................................................125
Горан Стойковски
Отворени Балкани пред (полу)затворените врати на ЕС.........................131
Гергана Йорданова
Докладът на Националната комисия за терористичните
атаки срещу САЩ: съвременни наративи и приложение
в борбата срещу финансирането на тероризма..........................................141
Елеонора Ушатова-Калинова
Дейност и възможности на институцията
„омбудсман“ по време на криза......................................................................149
Олександр Ингор
АЕЦ „Белене“ – политика и сигурност..........................................................159
За авторите.........................................................................................................165