КРИЗИ, ИЗБОРИ, ПАНДЕМИЯ. Сборник с доклади от студентски и докторантски четения, посветени на 20-годишнината на катедра „Политология, социология и културология“ и на 60-годишния юбилей на доц. д-р Теодора Калейнска. Том 2
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-336-6
Излязла от печат:  6.2.2023 г.
Брой страници:  126
Цена:  6 лв.

Съдържание:

СЪДЪРЖАНИЕ 
Мартин Сракмаджиев Неолиберализъм и кейнсианство – сравнителни диспозиции..............9 
Десислава Орлинова Психологическите предпоставки на политическите идеологии либерализъм и консерватизъм..................................................19 
Силвия Пенчева Масовата култура и духът на нашето време. Рефлексии върху Едгар Морен...........................................................27
 Мария-Луиза Дурева Китай като икономическа сила и участник в ШОС ..................................35
Луиза Николова Геостратигическа ос на Балканите. Влияние на Република Турция.......................................................................43 
Наталина Пиронска Компактно живееши групи от население от друг етнос: конфликтогенен проблем за разпада на бивша Югославия .........................................................53
 Хатче Алиева Пряката демокрация в Швейцария...............................................................61 
Мариета Живкова Прякото участие на гражданите в управлението на обществения живот. Мисията на референдума и референдумната демокрация......................................................................71
 Никола Живков Обществените нагласи и жените като лидери ...........................................81 
Йоанна Андреева Кондолиза Райс – жената, преминаваща през расовата дискриминация и достигаща върховете в политическия живот на САЩ......................................................................93 
Цветелина Вълчева Мишел Обама като първа дама......................................................................99  
Полина Димитрова Мистерията Мелания Тръмп..........................................................................107 
Вела Костадинова Исторически детерминизъм, демокрация и развитие на обществата ................................................................................115 
За авторите ..........................................................................................................121