Мартенски студентски четения. Сборник с материали от девета студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Том 8 (CD)
Поредица

Автор(и): 

ISSN2738-8077
Излязла от печат:  14.2.2023 г.
Брой страници:  488
Цена:  6 лв.

Съдържание:

Предговор ...............................................................................................................9 

АРХЕОЛОГИЯ 

Елина АНАСТАСОВА. За изображението на Ерос с факел върху надгробен паметник от градската територия на Рациария..................13 
Иля ШИБАЕВ. Етническа интерпретация на Пенковската култура...........26 

БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ

Велислава ВЕЛИКОВА. Странната българо-византийска война от 708 г. – историческо събитие или измислица? Възможни интерпретации.................................................................................43
Радослав СМАИЛОВ. Проблемът за робството в Първата българска държава ...........................................................................60 
Доника ПЕНКОВА. Българо-хърватски отношения по времето на цар Симеон (893 927).................................................................................67
Екатерина АНГЕЛОВА. България, папството и Латинската империя в периода 1204 – 1207 г..........................................................................80
Георги КЪНЧЕВ. Владетелят на Византийската империя в „изгнание“ (1204 – 1258 г.) през погледа на своите съвременници от тринадесетото столетие ................................................................................91 
Виктор ПЕТРОВ. Обреди против превъплъщения в погребалните практики на средновековните българи ............................................................103 
Евгени КОЕВ. Новооткрити жилищни и помощни помещения в антропогенизирания карстов ландшафт при проходната пещера с двете арки, част от манастирския скален комплекс „Архангела“ от Ивановските скални манастири...................................................................122 

БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ 

Полина ПЕТРОВА. Търново като свещен град и духовен център през периода XIV – XVII век ...........................................................................139 
Красимир ДЕРДОВ. Кримско-татарските султани и ханове Гераи в Югоизточна България.....................................................................................147
Иван ПЪРВАНОВ. Етимология и семантика на лексемите „хайдук“ и „хайдут/ин“ според речниците на балканските езици
 (края на XIX – началото на XXI век) ..............................................................161

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

Владимир ТЕРЗИЕВ. Докторът и лечителят – обществените нагласи към лекарската професия през епохата на Възраждането ...............177 
Дора САВОВА. Ролята на историографския спор относно етническата принадлежност на Емануил Васкидович в отразяването на делото му в българското и гръцкото академично пространство ..............185 
Денис ИВАНОВ. Спомените на Васил Караиванов като извор за религиозността на Васил Левски.................................................................196 
Петър СТОИЛОВ. Феликс Каниц и Балканите ............................205 

ТРЕТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО 

Мария ВЪЛКОВА. Македония след Илинденско-Преображенското въстание през погледа на българския търговски агент в Битоля Андрей Тошев...........................................................................219
Андреана ОПРАЛОВА-ДИМОВА. Добруджанският въпрос в контекста на българския национален въпрос – съдбата на севернодобруджанци в българската и международната политика (1878 – 1913) .............................................237 
Елица СТОЯНОВА. От Залцбург до Крайова – рефлексии в българските медии ......................................................................256 

БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЛАСТТА НА КОМУНИЗМА 

Явор ГЕНОВ. Генерал Никола Михов пред Народния съд ..........................273 
Ваня ТОНКОВА. Щрихи към културния живот във Варна (1944 – 1989).....................................................................................290 
Милен ПЕТРОВ. Средновековната история – употреба и интерпретации във филма „Ивайло“ (1964).................................................297 

ЕВРОПЕЙСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ 

Божин ДОНЧЕВ. Еврейските погроми в контекста на разбирането на „Черната смърт“ в Западна Европа (1348 – 1349) ......................................313 

ЕВРОПЕЙСКА НОВА ИСТОРИЯ 

Доника ЦАНОВСКА. Драгоманите от холандския клон на фамилията Теста през втората половина на XVIII – началото на XIX в. Като дипломатически мост между холандци и османци ..............................327
Елка ТРИФОНОВА-ШНАЙДЕР. Манхайм – град на „Новото време“. Някои аспекти от изграждането на града и двореца.........338 

ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННА РУСИЯ 

Стефан ПЕТРОВ. Офицерският корпус в армията на Руската империя в годините на Първата световна война.............................................353 
Янко СТЕФАНОВ. Състояние на Руската православна църква в предреволюционните години ............................................................365 

СВЕТЪТ В НАЙ-НОВО ВРЕМЕ

Стоян СТОЯНОВ. Варшава след края на Втората световна война.............383
Магдалена ВЛАСТАНОВА. Шпионската мрежа от Портланд – измеренията на национализма..........................................................................390
 Кристиян ГЕОРГИЕВ. „Червената заплаха“ и режимът на Жетулиу Варгас: влошаване нa отношенията между СССР и Бразилия след въстанието от 1935 г. и пътят към формирането на „Estado novo“.................................................................................................402 
Абел РОДРИГЕС. Куба и пандемията от COVID-19 ....................................414

КРАЕЗНАНИЕ 
Владимир БРЯЗОВ. Ловеч и неговите мостове ............................................433 

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ АРТЕФАКТИ 

Гергана ИЛИЕВА-ЛЕСИКОВА. Йерусалимия от къщата музей „Хаджи Димитър“, гр. Сливен.............................................467 
Дмитрий БОБЕВ. Реставрацията на иконостаса в храм „Свети пророк Илия“ в град Свищов ..................................................480