Сборник с четива по история на Църквата
Сборник

Автор(и):  Росен Русанов

ISBN978-619-208-311-3
Излязла от печат:  2.3.2023 г.
Брой страници:  200
Цена:  15 лв.

Съдържание:

 

 

Предговор................................................................................................... 7

 

Основаването на Христовата църква............................................... 9

 

Разпространение на християнството през I–III век.

Апостолите и мисионерските им пътувания........................... 27

 

Църквата на територията на днешните

български земи I–III век...................................................................... 39

 

Етапи и мъченици за Христовата вяра през периода

на гоненията срещу Църквата до 313 г........................................ 45

 

Юстиниана Прима, църковно-юрисдикционно

състояние на българските земи и варварските

нашествия през през ІV–VІІ век .....................................................  51

 

I Вселенски събор. Ерестта на Арий............................................. 61

 

II Вселенски събор. Ереста на Македоний.................................. 73

 

III Вселенски събор. Ереста на Несторий.................................... 83

 

Трансформацията на идеята за теокрация

в папоцезаризъм от Константин Велики

до Ромул Августул................................................................................ 95

 

Свети Йоан Златоуст преди ръкоположението

му за презвитер.................................................................................... 111

 

IV Вселенски събор. Ереста на Евтихий.................................... 125


V Вселенски събор. Ереста на Ориген................................. 135


VI Вселенски събор. Монотелитска ерес............................ 143


VII Вселенски събор. Иконоборчество................................ 151


Църквата на територията на днешните български земи VІ–VІІ век........................................................ 161


Положението на Църквата от началото на VІІ век до покръстването на хан Борис......................... 171


Схизмата от 1054 г. ......................................................................  187