Съвременната българска общност в Пекин – Китайска народна република
Монография

Автор(и):  Теодора Йонкова

ISBN978-619-208-339-7
Излязла от печат:  28.2.2023 г.
Брой страници:  192
Цена:  15 лв.

Съдържание:

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод......................................................................................... 7

 

Първа глава

Град Пекин – дом на една съвременна

българска общност............................................................ 17

1. Българо-китайските отношения от 1949 г.

до наши дни............................................................................ 18

1.1. Инициативата „Един пояс – един път“ 

и влиянието ѝ върху българо-китайските отношения......... 29

2. Китайската столица Пекин в епохата на ХХІ век........... 38

3. Съвременната българска емиграция в Пекин................. 47

4. Изводи................................................................................. 65

 

Втора глава

Всекидневието на българите

в град Пекин.......................................................................... 67

1. Българските институции или тяхната липса

и връзките между българите в Пекин.................................. 67

2.Трудовият пазар на българите в  град Пекин.

Организация на работното и свободното време

във всекидневието................................................................. 78

3. Жилището на българите в Пекин..................................... 84

4. Храната във всекидневието на българите в Пекин......... 89

5. Облеклото и „модата“ за българите в Пекин................... 97

6. Приложенията за смартфони във всекидневието

на българите в Пекин............................................................ 102

7. Изводи................................................................................. 110

 

ТРЕТА ГЛАВА

Българите в Пекин – празничен живот........................... 113

1. Българските Коледа и Нова година и тяхното

честване от българите – емигранти в Пекин....................... 122

1.1. Коледа.......................................................................... 122

1.2. Нова Година................................................................. 135

2. Великден – най-големият празник за православните

християни сред българската общност в Пекин................... 140

3. Баба Марта – един от най-българските празници

сред сънародниците ни в Пекин........................................... 149

4. Никулден и Гергьовден..................................................... 153

4.1. Никулден...................................................................... 153

4.2. Гергьовден................................................................... 154

5. Празнуват ли българите в Пекин китайски

традиционни празници?........................................................ 157

6. Изводи................................................................................. 163

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................... 167

 

БИБЛИОГРАФИЯ................................................................... 175

 

ПРИЛОЖЕНИЯ         183