Как да извлечем полза от японския мениджмънт?
Монография

Автор(и): 

ISBN978-619-208-354-0
Излязла от печат:  18.5.2023 г.
Брой страници:  108
Цена:  10 лв.

Съдържание:

Въведение

Предговор и лични впечатления............................................... 7

 

Първа глава

Системата на управление в Япония...................................... 11

1. Чиновническа система пожизнено........................................ 12

2. Система на йерархията и заплатите (надниците).................. 15

3. Стил за оформяне на решения.............................................. 18

 

Втора глава

Японското управление........................................................... 27

1. Японското управление и превръщането

на държавната собственост в частна......................................... 27

2. Японското управление и фирмените

профсъюзи (синдикати)............................................................ 31

3. Стратегия на японските фирми............................................. 50

 

Трета глава

Модел на японското управление........................................... 59

1. Модел на японското управление........................................... 59

2. Японският модел и светът..................................................... 71

 

Четвърта глава

Използване на японския опит

в египетското управление...................................................... 87

1. Сравнение между двете японски

и египетски системи на управление.......................................... 88

2. Основни принципи за развитието

на държавния сектор в Египет според системите

на японското управление.......................................................... 98

3. Какво може да извлечем от системите

на японското управление?..............................................................104