Новогръцкото просвещение и Българското възраждане
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-364-9
Излязла от печат:  6.10.2023 г.
Брой страници:  232
Цена:  20 лв.

Съдържание:

 

Съдържание / Περιεχόμενο

 

Димитър Димитров, зам.-ректор

на ВТУ „Св. св. Кирил и Метосий“ /

Ντιμίταρ Ντιμιτρόφ, αντιπρύτανης του

Πανεπιστημίου του Βελίκο Τύρνοβο

«Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου»

Поздравителен адрес

Χαιρετισμός................................................................ 9

 

Антонис С. Пападимитриу, президент

на Благотворителна фондация „Ал. Онасис“/ Αντώνης Σ.

Παπαδημητρίου, πρόεδρος Ιδρύματος Ωνάση

Поздравителен адрес

Χαιρετισμός................................................................ 11

 

Данка Чалъкова / Ντάνκα Τσαλάκοβα

Предговор / Πρόλογος................................................ 13

 

Димитриос Румпос / Δημήτριος Ρούμπος

Доклад за образователен проект „Новогръцкото

просвещение и Българското възраждане“

във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Παρουσίαση του Προγράμματος «ο Νεοελληνικός

Διαφωτισμός και η Βουλγαρική Αναγέννηση»

στο Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τύρνοβο

«Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου»..................................... 23

 

Василис Марагос / Βασίλης Μαραγκός

Само гръцко ли е било Новогръцкото просвещение;  

Методологически и други бележки върху

антропогеографията и влиянието на едно културно

и идеологическо течение извън гръцките земи

Ελληνικός μόνο υπήρξε ο Νεοελληνικός

Διαφωτισμός; Μεθοδολογικές και άλλες παρατηρήσεις

για την ανθρωπογεωγραφία και τις επιδράσεις μιας

πνευματικής κίνησης πέρα από τον ελληνικό χώρο........ 26

 

Дорис Кирязис / Δώρης Κυριαζής

Паралелни пътища на светлината на Балканите:

Кораис, Ригас и албанските книжовници на 19 век

Παράλληλες διαδρομές του φωτός στα Βαλκάνια:

Κοραής, Ρήγας και αλβανοί λόγιοι του 19ου αιώνα......... 55

 

Орлин Събев / Ορλίν Σάμπεφ

Между гръкоманството и (пре)откриването

на националната идентичност: Българите

и патриаршеските училища в Цариград през XIX век

Μεταξύ της ελληνικότητας και της (επαν)ανακάλυψης

της εθνικής ταυτότητας: Οι Βούλγαροι στα πατριαρχικά

σχολεία της Κωνσταντινούπολης τον 19ο αι................... 80

 

Елени Курмандзи / Ελένη Κουρμαντζή

Връзките между Новогръцкото просвещение

и Българското възраждане

Σχέσεις Νεοελληνικού Διαφωτισμού

και Βουλγαρικής Αναγέννησης..................................... 101

 

Елеонора Наксиду / Ελεονώρα Ναξίδου

Гръцкото образование, Българското възраждане

и формиране на националното у другия

Η ελληνική παιδεία, η Βουλγαρική Αναγέννηση

και η διαμόρφωση του εθνικού Άλλου........................... 126

 

Димитриос Румпос / Δημήτριος Ρούμπος

Новогръцкото просвещение и Българското

възраждане – съставните им измерения

в делата на елинистите Пиколо и Богориди

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και η Βουλγαρική

Αναγέννησηη συνδετική διάστασή τους στα έργα

των Ν. Πίκκολου και Αθ. Βογορίδη.............................. 145

 

 

Пепа Вълчанова / Πέπα Βαλτσάνοβα

Новогръцко просвещение и Българско възраждане –

аспекти, взаимовръзки, бележити примери

Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Βουλγαρική Αναγέννηση

πτυχές, αλληλεπιδράσεις, αξιοσημείωτα

παραδείγματα.............................................................. 170

 

Боряна Манолова / Μποριάνα Μανόλοβα

Сравнителен анализ на делото на Христо Ботев

и Ригас Веленстинлис

Συγκριτική ανάλυση μεταξύ ôùí Ýñãùí ôùí

Χρίστου Μπότεφ και Ρήγα Βελεστινλή......................... 177

 

Аглаия Докуме / Αγλαΐα Ντοκουμέ

Халкинското богословско училище – дейност,

учебна програма и позицията на Турция

от основаването му до днес

Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκηςη λειτουργία,

το πρόγραμμα σπουδών και η στάση της Τουρκίας

από την ίδρυσή της έως σήμερα.................................... 184

 

Емилия Георгиева / Αιμίλια Γκεοργκίεβα

Янинската гимнация „Зосимея“ и Априловската

гимназия – две важни училища през Възраждането /

Димитър и Константин Миладинови – двама

българи студенти в Янина

Η Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και το Γυμνάσιο

του Απρίλοφ – δύο σημαντικά σχολεία κατά την

περίοδο της Αναγέννησης / Δημήτριος

και Κωνσταντίνος Μιλαντίνοβιβούλγαροι φοιτητές

στα Ιωάννινα............................................................... 196

 

Цветана Манджукова / Τσβετάνα Μανντζούκοβα

и Велин Петров / Βελίν Πετρόφ

Георги Раковски и Българското национално

възраждане

Ο Γκεόργκι Ρακόβσκι και η Βουλγαρική

Εθνική Αναγέννηση..................................................... 214

 

Владимир Владов / Βλαντιμίρ Βλάντοβ

Гръцкото образование и гръцките училища

в Търновско през Българското възраждане

Η ελληνική εκπαίδευση και τα ελληνικά

σχολεία της περιοχής του Τάρνοβο κατά

την περίοδο της Βουλγαρικής Αναγέννησης      227