Въведение в книгите на Новия завет (курс лекции)
Учебник / Учебно помагало

Автор(и):  Павлин Събев

ISBN978-619-208-400-4
Излязла от печат:  18.3.2024 г.
Брой страници:  180
Цена:  15 лв.

Съдържание:

КЪМ СТУДЕНТИТЕ .............................................................................................

ПРЕДГОВОР............................................................................................................ 9 

Глава ПЪРВА 
ГОДИНАТА, В КОЯТО Е РОДЕН ПО ПЛЪТ ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС ..................................................................... 15 

Глава ВТОРА 
УЧЕНИЕТО НА ХРИСТОС ........................................................................ 29 

Глава ТРЕТА 
СВЕТИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ ............................................................................... 37 

Глава ЧЕТВЪРТА 
ДЕЯНИЯ АПОСТОЛСКИ ........................................................................... 65 

Глава ПЕТА 
СЪБОРНИТЕ ПОСЛАНИЯ ........................................................................ 89 

Глава ШЕСТА 
ПОСЛАНИЯТА НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЕЛ ............................... 103 

Глава СЕДМА 
ОТКРОВЕНИЕ НА СВЕТИ ЙОАН БОГОСЛОВ ................................ 133 

Глава ОСМА 
КАНОНЪТ НА КНИГИТЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ.................................. 155 

Глава ДЕВЕТА 
ОТВЪД АПОСТОЛСКИЯ ВЕК: ЕЗИЧЕСКИЯТ СВЯТ И ХРИСТИЯНСТВОТО (І–ІІІ В.) ........................................................... 165 

БИБЛИОГРАФИЯ КЪМ ЛЕКЦИОННИЯ КУРС .......................................................................... 174