Моите първи педагогически опити. Образователни технологии. Модели. Учебни проекти. Ресурси. Студентски сборник за иновативни идеи и практики. Том 4 (CD)
Поредица

Автор(и): 

ISSN2738–8832
Излязла от печат:  16.4.2024 г.
Брой страници:  456
Цена:  6 лв.

Съдържание:


АВТОРСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 
Станимира Мартинова, Методически модел на организирана форма по образователно направление „Околен свят“,
тема „Плод или зеленчук“........................................................................... 11
Айджан Салиева, Методически модел на организирана форма по образователно направление „Български език и литература“,
тема „Чудна къщичка“................................................................................ 27
Айджан Салиева, Методически модел на организирана форма по образователно направление „Български език и литература“,
тема „Зима в гората“.................................................................................... 38
Емилия Петрова, Методически модел на организирана форма
по образователно направление „Околен свят“, тема „Под душа“............. 48
Радостина Атанасова, Методически модел на организирана форма по образователно направление „Български език и литература“,
тема „Приятели“.......................................................................................... 60
Цветелина Иванова, Методически модел на организирана форма по образователно направление „Изобразително изкуство“,
тема „Аквариум“.......................................................................................... 68
Серай Алиман, Методически модел на организирана форма по образователно направление „Физическа култура“,
тема „Скачане, хвърляне, лазене“............................................................... 78
Серай Алиман, Методически модел на организирана форма по образователно направление „Физическа култура“,
тема „Лазене, търкаляне, бягане“................................................................ 83
Емилия Петрова, Методически модел на урок по литература
(четене), тема „Гарванът и лисицата“......................................................... 88
Айджан Салиева, План-конспект на игрова ситуация
по образователно направление „Български език и литература“, дидактична игра „Играя с цветните си моливи“........................................................................................................ 92
Айджан Салиева, План-конспект на игрова ситуация
по образователно направление „Български език и литература“, дидактична игра „Веселата азбука“ 95

УЧЕБНА КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ, ЛОГОПЕДИЧНА СЕСИЯ ИЛИ УРОК

Светлана Великова, Жив интерактивен лист,
тема „Тела и вещества“.............................................................................. 101
Светлана Великова, Жив интерактивен лист,
тема „Зъби и здравословно хранене“........................................................ 102
Светлана Великова, Учебна компютърна презентация за педагогическа ситуация по околен свят,
тема „Права и задължения на детето“...................................................... 103
Михаела Лишкова, Учебна компютърна презентация
за урок по български език, тема „Забавна азбука“................................... 112
Цветелина Иванова, Интерактивен ресурс за педагогическа ситуация
по околен свят, дидактична игра „Чисти, здрави и красиви“.................. 145
Цветелина Иванова, Интерактивен ресурс за педагогическа ситуация
по околен свят, дидактична игра „Погрижи се за мен“............................ 147
Цветелина Иванова, Интерактивен ресурс за педагогическа ситуация
по околен свят, дидактична игра „Кой, какво, къде?“.............................. 149

МОДЕЛИ НА ИГРИ, ИГРАЧКИ, ОБРАЗЦИ, ДЕМОНСТРАТИВНИ МАТЕРИАЛИ

Зорница Ангелова, Дидактична игра „Колелото на професиите“........... 153
Зорница Ангелова, Дидактична игра „Ден и нощ“................................... 158
Зорница Ангелова, Дидактична игра „Какво да облека?“......................... 165
Зорница Ангелова, Дидактична игра „Фермата“....................................... 170
Зорница Ангелова, Дидактична игра „Оцени постъпките“...................... 176
Зорница Ангелова, Дидактична игра „Роден край“.................................. 183
Арзу Исмаилова, Стефани Петрова, Магдалина Нейкова,
Дидактична игра „Думата намери и на място я постави“........................ 189
Ивелина Райкова, Дидактична игра „Кой къде живее?“.......................... 194
Ивелина Райкова, Дидактична игра „Сезони“.......................................... 196
Зорница Ангелова, Театрализирана игра „Приказка чудесна“................ 198
Зорница Ангелова, Театрализирана игра „Пръстчета игриви“................ 203

УЧЕБНИ ПРОЕКТИ

Данита Попова, Мариел Иванов, Полина Савова,
Станимира Мартинова, Цветелина Иванова, Щурата лаборатория (учебен проект на ателие) .............211
Ванеса Иванова, Рени Маринова, Роси Тодорова, Нелина Николова,
Тайният свят на природата (учебен проект на ателие)............................ 230
Цветелина Иванова, Детското портфолио в обучението по околен свят (учебен проект).....................246
Станимира Мартинова, Модел на дигитално детско портфолио
(учебен проект)........................................................................................... 260

УЧЕБНО ПОРТФОЛИО

Зорница Ангелова, Учебно портфолио по Методика на обучението
по математика в детската градина (текуща педагогическа практика)..... 283

„МОИТЕ ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТИ“ ЕСЕ

Светлана Великова, Моите първи педагогически опити (есе)................ 361
Мариел Иванов, Учителят и неговите превъплъщения (есе)................... 367
Диляна Гелева, Моите първи педагогически опити (есе)........................ 372

АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ С ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПРИЛОЖНА НАСОЧЕНОСТ СТИХОТВОРЕНИЯ, 
ПРИКАЗКИ, РАЗКАЗИ, СЦЕНАРИИ

Светлана Великова, Горски пожар (екологична приказка)..................... 377
Светлана Великова, Пролетен пикник (екологична приказка)............... 381
Светлана Великова, Гората на мъдростта (екологична приказка).......... 386
Светлана Великова, Еделвайс (екологична приказка)............................. 391
Светлана Великова, Брегът на белите лебеди (екологична приказка).... 395
Мария Андреева, Гората с приказни животни (екологична приказка).... 398
Зорница Ангелова, Всичко е възможно (приказка)................................... 401
Невяна Славова, Принцесата, която мечтаела да бъде
балерина (приказка)................................................................................... 406
Зорница Ангелова, Силата на добрите думи (приказка)........................... 409
Бисерка Тодорова, Цветовете на есента (стихотворение)......................... 412
Михаела Лишкова, Забавна азбука (стихотворение)................................ 413
Илиян Илиев, Да си учител не е лесно (акростих)..................................... 416
Илиян Илиев, Учителска професия (безглаголно стихотворение)........... 418

СНИМКИ, КОЛАЖИ, ПОСТЕРИ

Ивайло Иванов, Десислава Станева, „Ние, учителите, в обектива“ – снимков материал от съвместни активности в ОУ „Христо Ботев“,
с. Съдиево“................................................................................................. 423
Мариел Иванов, Дигитален албум „Моите първи педагогически опити“ – снимков материал от съвместни активности
в детската градина и в началното училище............................................... 442
Антонина Иванова, „При нас е весело“ снимков материал
от съвместни активности с деца от ЧДГ „Малки стъпчици“.................... 453
Радостина Атанасова, „Аз, стажант-учителят, в обектива“
снимков материал от съвместни активности в началното училище........ 454
Светлана Великова, „Педагогически калейдоскоп“
снимков материал от съвместни активности в детската градина и

в началното училище................................................................................. 455