Non atramento, sed spiritu Dei vivi. Сборник в чест на 65-годишнината на професор доктор Димитър Попмаринов Киров
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-303-8
Излязла от печат:  21.5.2024 г.
Брой страници:  276
Цена:  25 лв.

Съдържание:


За професора и учителя............................................................................... 9

 

Анна Маринова

Идването на царя на мира (Зах. 9:9).............................................................. 11

Нина Димитрова

Рецепцията на Достоевски в религиозно

ориентираната периодика в България от първата половина

на ХХ век.............................................................................................. 22

Павлин Събев

Единство и многообразие в Новия Завет

(критичен прочит на Валтер Бауер и Джеймс Дън).................................. 32

Росен Русанов

Условия и граници на теокрацията.

произход на властта.............................................................................. 50

Стефка Кънчева

„Планината се уподоби на небе...“:

старозаветните четива в навечерието на свето

Преображение Господне........................................................................ 60

Емил Трайчев

Книга „Притчи Соломонови“ 8:22–31 и

предговорът на Евангелието според Йоан............................................... 75

Всеволод Конах

Дары Святого Духа в учении св. Павла и

в православной традиции....................................................................... 85

Теодор Стойчев

Единството на Отца и Сина в Евангелието

според Йоан.......................................................................................... 99

Мариета Конова – Субективното и обективното

в живописния портрет.......................................................................... 120

Иван Желев

Ползването на новозаветния текст в защитата

на православната вяра от св. Атанасий Велики...................................... 129

Магдалена Легкоступ

Съдържание и основни идеи в катехезическите проповеди

на св. Кирил Йерусалимски.................................................................. 141

Ивайло Найденов

Една различна събота (šabbāt) преди

Вавилонския плен................................................................................ 156

Димитър Й. Димитров

Църковният диоцез Илирик и Панонските земи в папската

политика през Късната античност и Ранното средновековие.................. 164

Смилен Марков

Паметта за катастрофата като упование

за мирно съжителство.......................................................................... 182

Таня Батулева

Духовност и различие: феминистки ракурси................................................ 203

Валентин Канавров

Религията като трансцендентален феномен.................................................. 217

Свилен Тутеков

Човекът като битие в отношение

(за библейските основания на релационността

на антропологията).............................................................................. 235

Константинос Нихоритис

Влиянието на Теофан Начертани в съставянето

на Славянския химнографски канон на светите Кирил и Методий

за свети великомъченик Димитър Солунски.......................................... 258

 

Кратка биографична справка

за проф. д-р Димитър Попмаринов Киров............................................. 269