Проблеми и перспективи на физическото възпитание и спорта в условията на глобализация, том 3
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-413-4
Излязла от печат:  5.6.2024 г.
Брой страници:  148
Цена:  20 лв.

Съдържание:

Алексиева Милена. 
Развитие на умения за живот чрез приложение на компетентностен подход 
в уроците по физическо възпитание и спорт ..........................................................9 

Караколев Румен. 
Екологични предизвикателства към спорта в съвременните глобализирани техногенни общества.......................25

Петкова Мирослава. 
Специфичности на целевата ориентация при състезателки по баскетбол................................................................33

Peeva Diana, Ivanov Georgi. 
Significance of and Opportunities for Elite Sports Development in Bulgaria ..................................................39

Петров Людмил, Колев Петьо. 
Педагогическата диагностика за оценяване на личността на спортния педагог ..........................................................45 

Петков Пламен. 
Изследване на издръжливостта на студентки след COVID-19 ..............................................................................................53

Петков Пламен. 
Изследване влиянието на пандемията от COVID-19 върху мускулната сила 
при студентки...................................................61

Ангелова Петя, Ангелова Ивелина. 
Гръбначните изкривявания – отношение и степен на информираност 
на студентите от Тракийския университет ......................................................................67

Атанасов Асен. 
Тенденции в развитието на студентския футбол 
във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ .......................................................................79

 Денев Стоян, Алексиева Милена, Лазаров Ивайло. 
Поява и развитие на Ученическата спортна школа – град Плевен ...................................87

Ебазер Шенол. 
Анализ на признаците на физическото развитие при ученици, 
трениращи тенис на маса ...............................................93

Иванова Гергана, Петкова Мирослава. 
Изследване на спортно-технически умения 
при лекоатлети в начална училищна възраст ......................................101 

Иванова Кристина. 
Относно началното обучение по ориентиране: анализ на експертно мнение 
чрез анкетен метод................................111

Козлева Анелия. 
Двигателната активност в контекста на Уелнес културата ................121 

Миланов Антоан. 
Удовлетвореност на учениците от прогимназиален етап от участието 
в уроците по физическо възпитание и спорт –
волейбол ......................................................................................129

Спасов Борис. 
Анализ на количествените промени на торакалната кифоза и силата на паравертебралната мускулатура 
след прилагане на специализирана методика за физическо натоварване 
при студенти от ТУ София – Филиал Пловдив ....................................135 

За авторите .................................................................................................144